Vakuumsugning

Med vakuumsugning från Sydvac får ni en effektiv metod för att hantera olika typer av material, allt från bulkmaterial till vatten, slam och större fraktioner.

Vi på Sydvac har en hög miljöprofil/miljöprestanda på våra vakuumsugar / vakuumlastare vilket gör att vi får utföra uppdrag även i Malmö, Lund, Helsingborg, Göteborg och Stockholms miljözoner.

Vakuumsugning kan utföras högt upp i byggnader såsom på vindar, silos, tak. Med hjälp av slangarmen på vakuumsugen kan vi nå cirka 20 meter högt. Skulle det vara högre byggnader har vi även lösningar för detta.

Här nedan följer några exempel på material som vi kan hjälpa er att flytta genom vakuumsugning:

 • Rötslam
 • Vatten
 • Lera
 • Makadam
 • Natursten
 • Singel
 • Slam
 • Blästersand
 • Mineraler
 • Kol
 • Krossad tegel
 • Restprodukter etc.

Rådgivning, prisindikation eller offert?

Kontakta oss