Industri, produktion & silo

Arbetsobjekt: Industri

Arbetsmetod: I samband med ett processtopp användes Sydvacs torrsugningsmetod för att på ett strukturerat sätt ta bort spillmaterial. Sydvac har hög kapacitetsgrad, vilket utnyttjades för att genomföra arbetsobjektet så att fabriken kunde starta direkt när samtliga reparationer utförts.

Rådgivning, prisindikation eller offert?

Kontakta oss