Anläggning, mark, kabel & träd

Arbetsobjekt: Refug vid motorväg

Arbetsmetod: Genom att använda Sydvacs vakuumschaktningsmetod kunde olika jordfraktioner tas bort vid mitträcken.

Rådgivning, prisindikation eller offert?

Kontakta oss