Torpargrund / krypgrund

Sydvac Helhetslösning för sjuka hus – För torpargrunder / krypgrunder som inte är funktionsdugliga.

Tillsammans med underleverantörer erbjuder Sydvac en fullständig hantering av torpargrunder / krypgrunder. Sydvacs del i arbetet är att vi vakuumsuger bort organiskt material från torpargrunden och blåser in tvättad makadam och plastar. Om det inte finns någon befintlig dränering runt huset, kan även Sydvac erbjuda vår vakuumschaktningsmetod, vilken innebär att trädgården inte skadas.

I de fall rörledningar behöver dras om i torpargrunder / krypgrunder vid ombyggnation eller vid behov av byte kan vi vakuumschakta bort lera, jord, etc. så att utrymmet blir åtkomligt för rörläggare etc.

Rådgivning, prisindikation eller offert?

Kontakta oss