Avfallshantering konstgräs

I de fall konstgräset är utslitet eller vissa delar av det såsom granulatet, konstgräsmattan, padden och därmed inte går att återanvändas kan vi hjälpa er med både upptagning/demontering samt med den bästa avfallslösningen. Vi förespråkar att konstgräset materialåtervinns i första hand då detta är bäst ut miljöhänsyn.

Rådgivning, prisindikation eller offert?

Kontakta oss