Vi på Sydvac

Vi på Sydvac har 30 års erfarenhet av materialförflyttning med hjälp av vakuumteknik inom ett flertal område. Med hjälp av ”världens största dammsugare” kan vi suga och blåsa olika material.

Vi på Sydvac anser att en hög kvalité på våra tjänster är oerhört viktigt. Sydvac sätter kundens behov och förfrågningar i centrum och tar utifrån det fram arbetsmetoder på hur olika arbetsobjektet skall genomföras på effektivaste sättet och som samtidigt ger kunden en prisvärd och kvalitativ tjänst.

Vi utför dagligen många standarduppdrag, såsom vakuumsugning av sand, isolering, slam, makadam och blåsning av makadam in i huskroppar med mera där vi med stor sannolikhet kan uppskatta hur lång tid som arbetsobjekt tar att genomföra.

Det unika med Sydvac

Det unika med Sydvac är att vi även har löst olika materialförflyttningsproblem med vakuumteknik åt ett flertal företag, där vi har utvecklat olika tillbehör som används tillsammans med våra stora vakuumsuglastbilar.

Exempel på detta är;

  • Vakuumsugning av skorpor från bakugnar med specialrobot.
  • Vakuumsugning av schaktmassor runt trädrötter.
  • Vakuumsugning av slam från rötkammare.

Sydvac har även en unik flexibel organisation med erfaren personal och med välutarbetade rutiner och arbetsmetoder. Vår tekniska utrustning är viktig för att vi skall kunna utföra olika arbetsobjekt på ett effektivt sätt. Därför har vi en egen serviceavdelning som löpande underhåller och reparerar företagets lastbilar och andra egenutvecklade tillbehör.

Rådgivning, prisindikation eller offert?

Kontakta oss