Effektiv Torrsugning, Vakuumsugning, Grävsugning & Blåsning av material

makadam, isolering, trossbotten, taksingel, grus, schakt, slam, vatten, spannmål, kutterspån, restprodukter m.m.

Kontakta oss!

Välkommen till oss på Sydvac

I 30 år har vi hjälpt byggföretag, anläggningsföretag, industrier, kommuner, privatpersoner m.fl. med sugning, blåsning och säckning av material samt konstgräsupptagning.

Genom yrkeskunnig och kompetent personal tillsammans med effektiv vakuumteknisk utrustning och väl utarbetade arbetsmetoder erbjuder vi ett antal olika tjänster.

Vi utför allt från mindre uppdrag där några kubikmeter material förflyttas till flera hundra kubikmeter.

Kontakta oss för rådgivning, prisindikation eller offert.

Vår jour är öppen dygnet runt!

Ring oss på: 0706-98 70 98

Sugning av material

Sugning av material

Isolering, jord, lera, singel, makadam, spannmål, mjöl, trossbotten, mineraler, betong, vatten etc.

Läs mer

Blåsning av material

Blåsning av material

Tvättad makadam, singel, natursten, mineraler, spannmål, etc.

Läs mer

Konstgräsupptagning

Konstgräsupptagning

Upptagning av konstgräs, gummi och sand för kvalitativ återinstallation samt återvinning etc.

Läs mer

Rådgivning, prisindikation eller offert?

Kontakta oss