Privatpersoner

Arbetsobjekt: Villa

Arbetsmetod: Genom att använda Sydvacs torrsugningsmetod kunde isolering tas bort på ett miljömässigt bra sätt. Total togs ca 14 m3 isolering bort.

Rådgivning, prisindikation eller offert?

Kontakta oss