Vatten, avlopp & energi

Arbetsobjekt: Avloppsreningsverk

Arbetsmetod: Med vakuumsugning från Sydvacs kunde slam och andra restmaterial vakuumsugas bort från olika bassänger på ett effektivt sätt.

Rådgivning, prisindikation eller offert?

Kontakta oss