Återanvändning av konstgräs

Återanvändning är enligt Avfallshierarkin/Avfallstrappan i EU:s avfallsdirektiv från 2011 det bästa sättet att minska miljöpåverkan från produkter. Med vår upptagning / demontering kan olika delkomponenter i ett konstgrässystem återanvändas såsom granulat (TPE, EPM, SBR etc.), sand, konstgräs och padd beroende på dess kvalitet. Vi kan i samband med upptagningen separera fyllnadsmaterialet och i vissa fall även sortera det.

Använt konstgräs passar bra att återinstallera på en grusplan för träning- och ungdomsverksamhet. Vi kan ta upp hela 11-mannaplaner, 7-mannaplanner, Multiplaner etc. så att dessa kan återinstalleras utan att yttermåttet blir mindre. Om inte hela planen skall återinstalleras kan planen delas upp och återinstalleras på mindre ytor såsom 7-mannaplaner, 5-mannaplaner, skolgårdar etc.

För bättre hantering och återinstallation tas fyllnadsmaterial (sand och gummi) upp i Big-Bags och konstgräset läggs på specialpall.

Rådgivning, prisindikation eller offert?

Kontakta oss