Rivning & sanering

Arbetsobjekt: Fastighet

Arbetsmetod: I samband med en rivning, där ytterligare ett våningsplan skulle byggas användes Sydvacs vakuumsugningsmetod. Totalt rörde det sig om ca 300 m3 lecakulor som skulle tas bort. Genom ett nära samarbete med kund planerades i vilka intervall som arbetet skulle utföras.

Rådgivning, prisindikation eller offert?

Kontakta oss