Kunder & marknad

Sydvacs utför främst sug- och blåsuppdrag i Skåne. Men vi utför även uppdrag i södra och mellersta Sverige och Danmark. När det gäller konstgräsupptagning så utförs detta i hela Sverige och Danmark.

Vi hjälper alla kunder och beställare som är i behov av Sydvacs olika tjänster. Våra uppdragsgivare finns bland annat inom områdena:

  • Om- till- och nybyggnation
  • Mark, vatten, väg och järnväg
  • Rivning och sanering
  • Industri
  • Energiverk
  • Vatten- och avloppsverk
  • Hamn och fartyg
  • Privatpersoner

De arbetsobjekt som Ni kunder vill ha hjälp med kan vara kopplade till: Silos, bassänger, transportband, gatubrunnar, dammar, hus, större byggnader, tak, filter, behållare, tankar, lastutrymme, trädmiljöer, rörledningar, m.m.

Rådgivning, prisindikation eller offert?

Kontakta oss