Gatubrunn / dagvattenbrunn

Sydvac Gatubrunnsrensning – Genom en välbeprövad metod har Sydvac erfarenhet av att vakuumsuga och rensa över 100 000 stycken gatubrunnar.

Vid vägar, parkeringsplatser, upplagsytor finns det med jämna mellanrum gatubrunnar / dagvattenbrunnar / rännstensbrunn som skall ta hand om regnvattnet för att förhindra översvämning. Beroende på med vilken frekvens brunnarna töms kan det vara mer eller mindre slam i dem och i vissa fall har slammet en relativt fast form.

Vår metod ger en ren brunn samtidigt som servisledningar mellan brunn och huvudledning rensas. Ett aktivt underhåll av gatubrunnar / dagvattenbrunnar / rännstensbrunn ger minskade akutkörningar och förhindrar översvämningar av vägar och källare.

Rådgivning, prisindikation eller offert?

Kontakta oss