Vakuumschaktning / Grävsugning

Med vakuumschaktning / grävsugning från Sydvac får ni en väl utarbetad metod för att ta bort diverse schaktmassor i samband med anläggnings- och byggarbete. Vi på Sydvac kan gräva ur hus, källare, torpargrunder / krypgrunder, men vi kan också vakuumschakta / grävsuga runt kablar, ledningar, rör och trädrötter.

Att manuellt gräva ut material från ett hus behöver oftast en stor arbetsinsats. Oftast är det 10-tals ton som skall hanteras med skyffel och skottkärra vilket gör arbetet tidskrävande och tungt. Med Sydvacs metod för vakuumschaktning / grävsugning kan materialet förflyttas ut genom en slang utan att hus och trädgård tar skada.

Vakuumschaktning / grävsugning lämpar sig också väl när kablar, rör och ledningar behöver friläggas för underhåll eller byte. Det kan ju också vara där nya skall läggas och där det är svårt att komma till med konventionella metoder såsom grävmaskin. Vi kan utföra detta arbete så att kablar, ledningar etc. inte skadas.

Vi på Sydvac har lång erfarenhet och kapacitet så är ni i behov av vakuumschaktning / grävsugning hjälper vi gärna till med våra effektiva tjänster.

Här nedan följer några exempel på material som vi kan hjälpa er att flytta genom vakuumschaktning / grävsugning:

  • Lera
  • Jord
  • Sand
  • Schaktmassor
  • Gräsmatta
  • Växtbäddar
  • Grus
  • Växter
  • Etc.

Vi kan så klart även hjälpa er att blåsa i tvättad makadam i hus, torpargrunder, källare efter att vakuumschaktning / grävsugning utförts, för mer info se Blåsning av material.

Vakuumschaktning runt trädrötter och växtbäddsrenovering

Konventionell grävning under trädens kronor leder alltid till att trädet skadas. Skadan upptäckts oftast inte förrän efter något år då man kan se konsekvensen av skadade /avgrävda rötter. Skadan visar sig då genom att en del av trädens grenar har dött.

Vi på Sydvac har sedan 1990-talet vakuumschaktat runt trädrötter i samband olika anläggnings- och parkarbete utförts, för mer info se Livräddning av träd.

 

Rådgivning, prisindikation eller offert?

Kontakta oss