Ombyggnation & tillbyggnation

Arbetsobjekt: Villa hos privatperson

Arbetsmetod: I samband med att en källare skulle byggas om för att kunna användas som tvättstuga och vardagsrum användes Sydvacs blåsningsmetod för att flytta makadam in i huskroppen, innan det skulle läggas frigolit och gjutas. Totalt blåstes ca 7 m3 makadam in.

Rådgivning, prisindikation eller offert?

Kontakta oss