Verksamhetsbeskrivning

Sydvac är ett Entreprenad- Renhållnings- och Saneringsföretag som med hjälp av ”världens största dammsugare”, vakuumsuglastbilar och egenutvecklade tillbehör erbjuder följande tjänster:

  • Sugning av material – grus/sand, betong, isolering, trossbotten, mjöl m.m.
  • Vakuumschaktning – lera, schaktmassor, jord m.m.
  • Blåsning av material – makadam, pulver, leca m.m.
  • Säckning av material – kol, blästersand, trossbotten, plastkulor m.m.
  • Materialförflyttning med cyklon – jord, mineraler, pulver, filtersand m.m.
  • Livräddning av träd – jordbyte utan att skada trädens rötter m.m.
  • Specialobjekt – vakuumsugning av 300° varmt material m.m.
  • Helhetslösningar ”sjuka hus” – Vakuumsugning av organiskt material och inblåsning av makadam.
  • Oljetankar – Rengöring, besiktning och fyllning.
  • Upptagning av konstgräsplaner för fotboll samt padd och fyllnadsmaterial för återinstallation och avfallshantering.

Rådgivning, prisindikation eller offert?

Kontakta oss