Specialuppdrag

I samband med olika om-, till- och nybyggnationer, rivningar, fabriksstopp, bränder, saneringar där det finns ett behov av förflyttning av material där konventionell teknik inte är tillämpbar eller effektiv kan vi erbjuda tjänsten Sydvacs materialförflyttning vid specialuppdrag. Sydvac tar fram specifika arbetsmetoder för arbetsobjektet tillsammans med Er som kund. Därigenom kan tillsynes svåra arbetsobjekt där material skall förflyttas genomföras på ett strukturerat och effektivt sätt.

Exempel på specialuppdrag där material har förflyttats med hjälp av vakuumteknik och egenutvecklade arbetsmetoder:

  • Industri, brandsanering – Vakuumsugning av olika material från olika utrymme.
  • Bygg- och anläggning – Vakuumschaktning av material från kassun.
  • Industri, Byte av katalysmaterial – Vakuumsugning av 300°C varmt material, inblåsning av nytt material.
  • Reningsverk – Materialförflyttning av filtermaterial från olika bassänger.
  • Vatten- och avlopp, rörläckage – Vakuumschaktning under hus med gjuten platta.

Rådgivning, prisindikation eller offert?

Kontakta oss