Upptagning av konstgräs

Sydvac har lång erfarenhet av att ta upp fotbollsplaner med konstgräs. Vi är det företag som var först i Sverige med att ta upp konstgräs. Första upptagningen gjordes i mitten av 90-talet. Vi har utvecklat egna unika metoder och maskiner som är patenterade och som används vid upptagningen. Vi har maskiner för att ta upp alla typer av konstgräs oavsett fiberlängd, fibertyp, fyllnadsmaterial etc.

Sydvac hjälper kommuner, fastighetsbolag, bygg- och anläggningsföretag, konstgräsåterförsäljare och andra företag med rådgivning och upptagning av konstgräs.

Konstgräs kan behöva demonteras av olika anledningar, nedan ges några exempel:

 • När konstgräset inte lägre klarar certifieringskrav från FIFA, Nordisk Standard etc
 • När gräsfiberna är slitna och fyllnadsmaterialet inte ger tillräcklig svikt
 • När det finns fabrikationsfel på konstgräset eller på fyllnadsmaterialet
 • När underbyggnaden är bristfällig och behöver åtgärdas
 • När ändamålet för området ändras p.g.a. nya byggplaner etc

Vi har under åren tagit upp över 400 000 m2 konstgräs / 12 000 ton fyllnadsmaterial från olika fotbollsplaner i Sverige och Danmark. Vi har både demonterat konstgräs från arenor där allsvenska klubbar spelar såsom Behrn Arena (Örebro), Malmö Gamla IP (Malmö), Strömvallen (Gävle) men även från planer där lägre divisioner spelar såsom Apelsinplan (Göteborg), Stadshagen (Stockholm) etc.

Med upptagning från oss får ni en upptagning som:

 • Är tidseffektiv
 • Har en minimal påverkad på underliggande padd
 • Är oberoende av väderlek (regn, etc.)
 • Ger ett lågt marktryck
 • Ger en 99% tömning av konstgräset
 • Inte har en mekanisk påverkan på stråna
 • Ger 30 rullar per fullskalig fotbollsplan
 • Ger en högkvalitativ och enklare återinstallation

Rådgivning, prisindikation eller offert?

Kontakta oss