Miljö & kvalitet

Miljöpolicy

Sydvac är ett företag som är specialiserade på tjänster kopplade till vakuumteknik och konstgräsupptagning. Vi utför allt från korta och enkla uppdrag till längre och mer komplexa. Ett aktivt miljöarbete ser vi som en naturlig del i vår dagliga verksamhet.

 • Vi ska vid inköp av fordon, maskiner m.m. välja alternativ som är effektiva och miljöanpassade.
 • Vi ska aktivt arbeta med att minimera vår förbrukning av drivmedel kopplat till våra uppdrag genom att välja lämpligt varvtal efter uppdragets förutsättningar, köra miljöanpassat och planera transportsträckor till och från uppdrag.
 • Vi ska arbeta med en miljöanpassad avfallshantering inom företaget.
 • Vi ska arbeta för att våra leverantörer skall ha hög miljömedvetenhet.
 • Vi ska förebygga förorening genom att underhålla och serva maskiner, fordon och utrustning samt hantera kemikalier på ett säkert sätt för att skydda vår gemensamma miljö och andra åtagande.
 • Vi ska följa interna och externa krav, tillämplig lagstiftning och andra bindande krav.
 • Vi ska arbeta långsiktigt med vårt förbättringsarbete genom att utveckla vårt miljöledningssystem och vår verksamhet för att uppnå en högre miljöprestanda.

Kvalitetspolicy

Sydvac är ett företag som är specialiserade på tjänster kopplade till vakuumteknik och konstgräsupptagning. Vi utför allt från korta och enkla uppdrag till längre och mer komplexa. Ett aktivt kvalitetsarbete ser vi som en naturlig del i vår dagliga verksamhet.

 • Vi ska vara en engagerad leverantör som sätter kvalitet och noggrannhet i centrum.
 • Vi ska med kompetent, ansvarskännande och kvalitetsmedveten personal tillhandahålla beställda tjänster i rätt tid med rätt kvalitet.
 • Vi ska genomgå utbildningar som krävs för att kunna genomföra arbetet på ett professionellt sätt.
 • Vi ska löpande utveckla våra arbetsmetoder och vår utrustning för att hitta de bästa lösningarna och därigenom skapa långsiktiga relationer med våra kunder.
 • Vi ska arbeta för att våra leverantörer skall ha en hög kvalitetsmedvetenhet.
 • Vi ska hantera avvikelser samt införa förbättringar för att uppfylla uppsatta mål.
 • Vi ska följa interna och externa krav, tillämplig lagstiftning och andra bindande krav.
 • Vi ska arbeta långsiktigt med vårt förbättringsarbete genom att utveckla vårt kvalitetsledningssystem och vår verksamhet för en hög kundnöjdhet.

Rådgivning, prisindikation eller offert?

Kontakta oss